I try to explain how to use google play services in Genymotion. You can use all Google Play features in Genymotion virtual device with this method. You can solve the Native Firebase Error.

Photo by Rajeshwar Bachu on Unsplash

I use Genymotion virtual device for developing react-native projects. I ran into a problem while working with Firebase in my last react-native project.


In this article, we will share the best way to display your projects in GitHub README file.

Photo by Nikolay Tarashchenko on Unsplash

GitHub is an excellent tool for developers and programmers. We can upload our codes on GitHub and work collaboratively with our colleagues. But what if we only want to show our projects without deploying or hosting anywhere?

I can hear you say, “we can use GitHub pages for easy deployment.” We can use GitHub pages for our simple projects containing HTML, CSS, or JavaScript files. I want to share an easy visual way with this article.

As you can guess from the title…


Photo by Pankaj Patel on Unsplash

Bir önceki yazıda android cihazlara Vscode editörünü nasıl yükleyebileceğimizi açıklamaya çalışmıştım. Bu yazıda ise biraz daha ayrıntıya girerek Vscode editörünü daha verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz, çalışma alanımızı oluştururken nelere dikkat etmeliyiz gibi konuları açıklamaya çalışacağım.

Vscode editörüne giriş yapmak için bildiğiniz gibi önce Termux uygulamasını açıp ./start-ubuntu.sh komutu ile Ubuntu’yu başlatıyoruz. Daha sonra code-server komutu ile Vscode editörünü açıp tarayıcı ekranına geçiyoruz, terminal ekranındaki şifreyi girerek editörümüzü açıyoruz. Ancak öncesinde aşağıdaki konulara göz atmanızda fayda olduğunu düşünüyorum.

Düzenli bir çalışma alanı oluşturabilmek için Vscode editörünü açmadan önce terminal ekranında iken klasörlerimizi oluşturabilir hatta remote repolarımızı da android cihazımıza indirip…


Photo by Lara Far on Unsplash

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu yazıda sizlere Vscode editörünü android cihazlarda nasıl kullanabiliriz konusunu açıklamaya çalışacağım.

Kodlamaya yeni başlayan veya tecrübeli bir yazılımcı olalım farketmeksizin iyi bir kod editörüne ihtiyaç duyuyoruz. Visual Studio Code ise en iyi ücretsiz kod editörleri sıralamalarında daima ilk 5’e giriyor ve birçok yazılımcı tarafından tercih ediliyor.

Vscode; Windows, MacOS ve Linux işletim sistemleri ile rahatça yüklenip kullanılabilse de bazı durumlarda laptop veya bilgisayarımızı yanımızda taşıyamıyoruz. Kod yazmak yada yaptığımız çalışmaları kontrol etmek istediğimizde ise aşina olduğumuz kod editörüne ihtiyaç duyuyoruz. İşte böyle durumlarda mobil android cihazımız veya tabletimizde Vscode editörünü kullanabiliriz.

Hadi başlayalım…

Başlangıç

Vscode’u android…

FrCihan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store